Favorite

Taurus

  • Eyes: Black
  • Hair: Auburn